Sijainti ja yhteystiedot

Kukkolankoski, Tornionjoen helmi, sijaitsee Torniosta 15 km pohjoiseen Kilpisjärven tietä E8. Paikalle pääsee valtatieltä helposti idyllistä kylätietä, Koskitietä, etelästä ja pohjoisesta tultaessa n. 1 km Tornio-Kilpisjärvi-tiestä, johon kylätie yhtyy takaisin molemmista päistään. Koskelle on opasteet E8-tieltä.